Potrzebujesz profesjonalnego projektu graficznego? Z chęcią sprostamy wymaganiom!

   
     +48 22 299 67 80
Tap To Call

II Konferencja Naukowa „Niepłodność plagą zdrowotną XXI wieku”

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować Państwa o zbliżającej się II Konferencji Naukowej „Niepłodność – plagą zdrowotną XXI wieku”, organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM” wraz
z Partnerami.

Konferencja odbywa się w dniach 4 i 5 lipca 2014 r. w Warszawie w salach konferencyjnych Hotelu Novotel Centrum. Głównym założeniem wydarzenia jest przybliżenie dotychczasowych osiągnięć medycyny w profilaktyce oraz terapii coraz szerzej występującego zjawiska niepłodności, dyktowane szczególną troską o pacjenta.

W ciągu nadchodzących dwóch dni zostaną szeroko poruszone zagadnienia z różnych dziedzin nauki i życia, które omówią specjaliści i eksperci w dziedzinie zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego a także społecznego.

Interdyscyplinarność konferencji potwierdzają tematy sesji wykładowych i panelowych. Organizatorzy przy współpracy
z towarzystwami naukowymi i ekspertami przygotowali wystąpienia dotyczące seksualności współczesnego człowieka, embriologii klinicznej, samooceny stanu zdrowia, psychologii płodności, chorób cywilizacyjnych m.in. takich jak otyłość,
a także wpływu leków, suplementów diety oraz odżywiania, na płodność człowieka.

Mówcami będą wybitne autorytety naukowe oraz praktycy i specjaliści w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego.
Przewidujemy wystąpienia między innymi następujących Ekspertów:

 -
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 -
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski, Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia
Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
 -
prof. dr hab. Jan Hartman Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 -
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
 -
prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii,
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 -
prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – Oddział Śląski
 -
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula, Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 -
dr n. med. Beata Wróbel, Centrum Medycyny Seksualnej w Dąbrowie Górniczej
 -
dr n. med. Ireneusz Salata, Centrum Medyczne Multi-Med w Łodzi; Centrum Wspierania Płodności FertiMedica
 -
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 -
prof. dr hab n. med. Lechosław Putowski, Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 -
dr n. med. Krzysztof Nowosielski, Oddział Położnictwa i Ginekologii,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
 -
dr n. med. Robert Kowalczyk, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa również do debaty pokonferencyjnej w formie „Okrągłego Stołu”, która odbędzie się w sobotę, 5 lipca o 12:30.

Dyskusja z udziałem Ekspertów, Zaproszonych Gości oraz Przedstawicieli Mediów przyczyni się do skomunikowania środowisk naukowych działających w różnych sektorach. Przy współpracy seksuologów, lekarzy, farmaceutów, dietetyków, pielęgniarzy oraz psychologów będzie możliwe osiągnięcie jednego z kluczowych celów wydarzenia – wskazanie obszarów, które są newralgiczne w kwestii z drowia reprodukcyjnego, a także ustalenie złożonych czynników prowadzących do obniżenia płodności u kobiet i mężczyzn.

Współpraca w ramach tego wydarzenia będzie doskonałą okazją do kontynuowania działań na rzecz poprawy świadomości prozdrowotnej społeczeństwa i promowania właściwych postaw wśród polskiego społeczeństwa.

Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny

 

Więcej informacji na stronie www.nieplodnosc.org.pl

Biuro Praswowe:
Organizator:
Partnerzy:
Katarzyna Grabowska
ul. Marconich 3, lok.18 C
tel.: +48 22 243 17 33
kom.: +48 668 832 274
fax: +48 22 742 19 32
Eva Clinic – Centrum Medyczne

Comments are closed.